Kontaktai
Maironio g. 7, Vilnius, LT-01124
Įvykių kalendorius

2017 Rugpjūtis

P

A

T

K

P

Š

S

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Viešosios ir politinės komunikacijos profesinės studijos

Programa

Viešoji erdvė pilna naujienų. Kad Jūsų pranešimas taptų ja, Jums būtini naujienų vadybos įgūdžiai.

Naujienų vadyba – į naujienų gamybą įsiterpiantis veiksnys, kuris daro įtaką žiniasklaidos pateikiamų naujienų turiniui. Laikai, kai rinkdami, rengdami ir skelbdami žinias apie visuomenei reikšmingus įvykius žurnalistai buvo svarbiausi, praeityje. Šiuolaikinės informacinės erdvės laukas prisotintas profesionalų: viešojoje erdvėje dalyvauja ryšių su visuomene konsultantai, rinkodaros specialistai, reklamos kūrėjai, medijų raštingumo pradžiamokslį išėję politikai, prodiuseriai. Visiems jiems būtini viešojo kalbėjimo įgūdžiai bei politinės komunikacijos žinios.


Privatumo traukimąsi sukėlusios informacinės technologijos paskatino tokius žinių tarnybų darbui poveikį turinčius reiškinius kaip piliečių žurnalistika, dalijimasis įspūdžiais socialiniuose tinkluose, tinklaraščių rašymas, žanrų ir raiškų konvergencija, protestai ir demonstracijos.

Gebėti profesionaliai veikti įvairiapusėje viešojoje erdvėje šiandien reiškia mokėti įtikinti, žinoti, kaip išvengti manipuliacijų, mokėti išklausyti ir prakalbinti, įveikti baimę atsiskleisti, sudominti, išsiskirti iš minios, sukelti pasitikėjimą auditorijai, parodyti gabumus darbdaviui, laiku atvykti į susitikimą ar derybas, pagirti ir sukritikuoti pavaldinius, sustiprinti pranešimą vizualinėmis priemonėmis, megzti ryšius, suorganizuoti puikų vakarėlį bei parinkti tinkamą dovaną užsienio partneriams, mokėti sudaryti naudingą sutartį ir savarankiškai priimti sprendimus. Tai efektyviai bendraujančios asmenybės charakteristikos. Įgijus ir ištobulinus šiuos gebėjimus lengva bus komunikuoti su bet kurios profesijos naujienų vadybos proceso atstovu.

Siekiantiems perprasti naujienų ieškos ir sklaidos paslaptis pasikeitusioje informacinėje terpėje privalu suvokti naujienų atrankos kriterijus ir žiniasklaidos darbo ritmą, visuomeninius procesus ir valstybės funkcionavimą, žinoti valdžių padalijimą bei pagrindines institucijas ir oficialių pareigūnų atsakomybės sritis, domėtis ir išmanyti viešuosius reikalus, gebėti formuoti bei palaikyti autoritetą, turėti balsą hierarchinėse sistemose bei organizacinėje komunikacijoje, įsitraukti ir dalyvauti neformalaus pobūdžio socialinėse sąveikose, kvalifikuotai elgtis dalykinėse ir krizės situacijose, kritiškai vertinti viešosios komunikacijos diskursą. Tokios žinios užtikrins lyderio poziciją.

 

Programos tikslas ir uždaviniai

Programos tikslas – ugdyti viešojo kalbėjimo ir bendravimo įgūdžius, būtinus efektyviam naujienų vadybos darbui ir bendravimui su politinio proceso atstovais, naujienų vadybininkais.

 

Uždaviniai:

Mokyti viešosios komunikacijos ir iškalbos meno

Suteikti žinių apie valstybės valdymą, administravimą, procedūras ir teisinės veiklos naujienų pateikimo ypatumus

Supažindinti su viešųjų reikalų tvarkymo, piliečių žurnalistikos pavyzdžiais

Supažindinti su naujienų vadybos ir gamybos procesu, naujienų vadybos scenarijais ir komunikavimo schemomis

Padėti suprasti informacijos valdymo, asmeninio ir institucinio poveikio problemą

Aptarti masinės komunikacijos efektų teorijų pritaikomumą praktiniame darbe

Supažindinti su įtakos komunikacijos specifika

Patobulinti ir efektyviai gebėti naudotis grupinės komunikacijos metodais

 

Mokymo būdai

Paskaitos, seminarai, atvejų analizė, pratybos, savarankiškas darbas, rašto darbas

 

Studijų struktūra

Kursą (100 akademinių valandų) sudaro trys pagrindiniai blokai:

  • Įtakos komunikacija ir retorika

  • Viešasis administravimas ir žiniasklaidos bei medijų vadyba

  • Teisė ir politologija

 

Kursai, iš kurių srities formuluojamos mokymų temos

Žinių vadyba

Verslo kultūros

Renginių organizavimas ir vadyba

Kūrybinės industrijos ir leidyba

Medijų vadyba

Prekių ženklų vadyba

Rėmimas ir kultūros vadyba

Filantropinė veikla

Pilietinės iniciatyvos

Nevyriausybinių organizacijų reglamentavimas

Teisės pagrindai

Europos Sąjungos sąranga ir pagrindinės institucijos

Naujasis viešasis administravimas

Politikos komunikacija

Žiniasklaidos sistemos ir kultūros

Masinės komunikacijos efektų teorijos

Informacinis karas

Žiniasklaidos vadyba

Naujienų vadyba

Bendravimo psichologija

Įtikinėjimo praktikos

Įtakos komunikacija

 

Viešosios ir politinės komunikacijos profesinių studijų baigiamojo projekto rengimas ir gynimas

 

 

Atnaujinta 2015-08-05

Registracijos anketos