Research

2017-10-23

Disability in Lithuanian media: intermediate results

Lietuvai rūpinantis Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos normų perkėlimu į šalies teisę ir jos principų įgyvendinimu, vis aktualesniu tampa žiniasklaidos, kaip politinių permainų tarpininkės, vaidmuo. Klausimas, kaip žiniasklaida vaizduoja su neįgaliaisiais susijusius klausimus,…