Apie mus

Lietuvos žurnalistikos centras – tai nepriklausoma nevyriausybinė ne pelno siekianti neformalaus ugdymo organizacija. Įsteigta 1995 m. kovo 30 d. Atviros visuomenės fondo.

Svarbiausia Lietuvos žurnalistikos centro (LŽC) veiklos sritis – profesinis tobulinimas ir kvalifikacijos kėlimas. LŽC kiekvienais metais rengia 4 mėn. (pradžia lapkričio mėn.) žurnalistikos ir ryšių su visuomene profesines studijas. Jų metu suteikia žurnalistikos/ ryšių su visuomene specialybės pagrindus kitų specialybių bakalaurams ir magistrams, studentams ir kitiems norintiems dirbti arba dirbantiems šiose srityse.

Lietuvos žurnalistikos centras:

 • siūlo 4 mėnesių trukmės žurnalistikos kursus asmenims, neturintiems žurnalisto išsilavinimo;
 • siūlo 4 mėnesių trukmės viešųjų ryšių kursus asmenims, neturintiems viešųjų ryšių išsilavinimo;
 • organizuoja mokymus ekspertams;
 • organizuoja konferencijas, seminarus apie žurnalistikos ir žiniasklaidos aktualias problemas;
 • atlieka taikomuosius žiniasklaidos tyrimus ir suteikia informacijos apie komunikacijos politiką.
 • siūlo kritinio mąstymo, medijų ir informacinio raštingumo mokymus
 • leidžia žurnalistikos knygas ir metodinę medžiagą.

Per savo gyvavimo metus Lietuvos žurnalistikos centras suvaidino svarbų vaidmenį gerinant Lietuvos žurnalistų profesinį lygį ir įgyvendinant demokratines normas bei plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą. 1995–2001 m. LŽC ir partneriai (Europos Taryba, Baltijos žiniasklaidos centras, UNESCO, kitų Lietuvos žurnalistinių organizacijų ekspertai) dalyvavo kuriant ir siūlant Lietuvos Seimui tam tikrų įstatymų normas:

1996 m. – Visuomenės informavimo įstatymas

1996 m. – Nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas

2000 m. – Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimai

2000 m. – Įstatymas „Dėl neigiamo žiniasklaidos poveikio nepilnamečiams“.

 

LŽC dėsto Lietuvos ir užsienio universitetų dėstytojai, Lietuvos ir užsienio verslo organizacijų, Lietuvos valstybės institucijų vadovai ir specialistai.

Lietuvos žurnalistikos centrą įkūrė Atviros Lietuvos fondas, kurio steigėjas – George‘as Sorosas. Jam iškeltas uždavinys edukuoti naują žurnalistų kartą regionuose ir nacionaliniu mastu, diegti demokratiškos ir nuo interesų bei politinės konjunktūros nepriklausomos žurnalistikos vertybes, teikti ekspertines įžvalgas kuriant žiniasklaidos įstatymus.

Parengtas pirmasis Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas – dokumentas, skirtas būti kelrodžiu profesionaliems žurnalistams ir jų auditorijoms. Kodekso projektas priimtas 1996 m. kovo 25 d. Tais pat metais Lietuvos žurnalistikos centras pradėjo organizuoti iki šiol populiarias ir visuomenei reikalingas 5 mėn. trukmės žurnalistikos profesines studijas.

Išleistas reikšmingas Lietuvos žiniasklaidos metraštis – „Žurnalistikos enciklopedija“ (kartu su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutu). Augant žurnalistikos profesijos prestižui, jaunų žmonių susidomėjimui galimybe studijuoti žurnalistiką šalies universitetuose, pradedami organizuoti žurnalistikos kursai moksleiviams (Sekmadieninė žurnalistikos mokykla).

Lietuvos žurnalistikos centras praplėtė veikos barus ir žengė į ryšių su visuomene lauką – trūkstant komunikacijos specialistų ir jiems rengti skirtų mokymų, pakvietė ryšių su visuomene ekspertus iš Lietuvos ir užsienio sukurti 5 mėn. trunkmės Ryšių su visuomene programą. Pastaroji iki šiol išlieka viena populiariausių Lietuvos žurnalistikos centro siūlomų neformalių studijų programų.

Lietuvos žurnalistikos centras pradėjo dalintis patirtimi su besivystančių šalių žurnalistais. Kaip tik tais metais įgyvendinta žiniasklaidos vadybos mokymo programa Bosnijoje ir Hercegovinoje.

Lietuvai ruošiantis tapti Europos sąjungos šalimi nare, Lietuvos žurnalistikos centras atliko reikšmingą vaidmenį inicijuodamas visuomenės informavimo politikos diskusijas. Surengta konferencija „Žiniasklaidos reguliavimas Europos Sąjungos kontekste“.

Surengtas „World Press Photo“ seminaras spaudos fotografams.

Kartu su Lietuvos žurnalistų ir žiniasklaidos organizacijų atstovais buvo parengta nauja Lietuvos žurnalistų ir leidėjų Etikos kodekso redakcija. Žurnalistikos centro atstovai žurnalistų ir leidėjų etikos komisijoje dalyvavo priimant etinius sprendimus. Tais pačiais metais David Randall knyga „Universal Journalist“ buvo išversta į lietuvių kalbą ir skirta profesinių kursų dalyviams, universitetų studentams.

2007 m. įgyvendinti paramos demokratijai projektai Moldovoje („Tiriamoji žurnalistika“,  „Visuomeninio transliuotojo  vaidmuo demokratiniame procese“).

Seime, Konstitucijos salėje, surengtas apskritas stalas „Žodžio laisvės ribų kriminalizavimas Lietuvoje: laimėjimai ir pralaimėjimai žmogaus teisių srityje“.

Pradėtas įgyvendinti trumpas video žurnalistikos kursas moksleiviams. Kartu su Lietuvos neįgaliųjų forumu atliktas Neįgaliųjų vaizdavimo Lietuvos žiniasklaidos priemonėse tyrimas. Taip pat šiais metais Lietuvos žurnalistikos centro atstovas pradėjo darbą patariamojoje visuomenės informavimo politikos klausimais Medijų taryboje.

Buvę vadovai

 • Dr. Aurelija Juodytė – socialinių mokslų daktarė, ryšių su visuomene ekspertė.
 • Dr. Deimantas Jastramskis – socialinių mokslų daktaras, docentas Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete, mokslininkas.
 • Renita Paleckienė – ryšių su visuomene ekspertė.
 • Laimonas Tapinas – žurnalistas, žurnalistikos dėstytojas.

Lietuvos žurnalistikos centro veikla nebūtų tokia sėkminga be plataus bendradarbių tinklo. Daugiau apie mūsų komandą.

Vadovė

Apie mus

Džina Donauskaitė

Lietuvos žurnalistikos centro direktorė Organizacijai vadovauja nuo 2016 m. Buvusi žurnalistė, žiniasklaidos bendradarbė, socialinių mokslų daktarė ir žurnalistikos dėstytoja Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete.