Apie mus

Svarbiausia Lietuvos žurnalistikos centro (LŽC) veiklos sritis – profesinis tobulinimas ir kvalifikacijos kėlimas. LŽC kiekvienais metais rengia 5 mėn. (pradžia lapkričio mėn.) žurnalistikos, ryšių su visuomene profesines studijas:

  • Suteikia žurnalistikos specialybės pagrindus kitų specialybių bakalaurams ir magistrams, studentams ir kitiems norintiems dirbti arba dirbantiems žurnalistinį darbą.
  • Suteikia ryšių su visuomene specialybės pagrindus kitų specialybių bakalaurams ir magistrams, studentams ir kitiems norintiems dirbti arba dirbantiems ryšių su visuomene srityje.

LŽC kiekvienais metais organizuoja Sekmadieninės žurnalistikos mokyklos užsiėmimus (pradžia lapkričio mėn.) gimnazistams ir vyresniųjų klasių vidurinių mokyklų moksleiviams, konsultuoja norinčius studijuoti žurnalistiką.

LŽC dėsto Lietuvos ir užsienio universitetų dėstytojai, Lietuvos ir užsienio verslo organizacijų, Lietuvos valstybės institucijų vadovai ir specialistai.

Lietuvos žurnalistikos centrą 1995 m. įkūrė Atviros Lietuvos fondas, kurio steigėjas – George‘as Sorosas. Jam iškeltas uždavinys edukuoti naują žurnalistų kartą regionuose ir nacionaliniu mastu, diegti demokratiškos ir nuo interesų bei politinės konjunktūros nepriklausomos žurnalistikos vertybes, teikti ekspertines įžvalgas kuriant žiniasklaidos įstatymus.

Šio uždavinio Lietuvos žurnalistikos centras ėmėsi pirmiausia parengdamas pirmąjį Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą – dokumentą, skirtą būti kelrodžiu profesionaliems žurnalistams ir jų auditorijoms. Kodekso projektas priimtas 1996 m. kovo 25 d. Tais pat metais Lietuvos žurnalistikos centras pradėjo organizuoti iki šiol populiarias ir visuomenei reikalingas 5 mėn. trukmės žurnalistikos profesines studijas.

1997 m. išleistas reikšmingas Lietuvos žiniasklaidos metraštis – „Žurnalistikos enciklopedija“ (kartu su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutu). Augant žurnalistikos profesijos prestižui, jaunų žmonių susidomėjimui galimybe studijuoti žurnalistiką šalies universitetuose, pradedami organizuoti žurnalistikos kursai moksleiviams (Sekmadieninė žurnalistikos mokykla).

1998 m. Lietuvos žurnalistikos centras praplėtė veikos barus ir žengė į ryšių su visuomene lauką – trūkstant komunikacijos specialistų ir jiems rengti skirtų mokymų, pakvietė ryšių su visuomene ekspertus iš Lietuvos ir užsienio sukurti 5 mėn. trunkmės Ryšių su visuomene programą. Pastaroji iki šiol išlieka viena populiariausių Lietuvos žurnalistikos centro siūlomų neformalių studijų programų.

Nuo 1999 m. Lietuvos žurnalistikos centras pradėjo dalintis patirtimi su besivystančių šalių žurnalistais. Kaip tik tais metais įgyvendinta žiniasklaidos vadybos mokymo programa Bosnijoje ir Hercegovinoje.

Lietuvai ruošiantis tapti Europos sąjungos šalimi nare, Lietuvos žurnalistikos centras atliko reikšmingą vaidmenį inicijuodamas visuomenės informavimo politikos diskusijas. 2000 m. surengta konferencija „Žiniasklaidos reguliavimas Europos Sąjungos kontekste“.

Galimybė tobulėti profesionaliems žurnalistams perimant patirtį iš ilgesnę demokratiškos žurnalistikos tradici – dar viena Lietuvos žurnalistikos centro veiklos kryptis. 2002 m. surengtas „World Press Photo“ seminaras spaudos fotografams.

2005 m. į lietuvių kalbą išversta ir išleista Davido Randallo knyga „Universalus žurnalistas“.

2007 m. įgyvendinti paramos demokratijai projektai Moldovoje („Tiriamoji žurnalistika“,  „Visuomeninio transliuotojo  vaidmuo demokratiniame procese“).

  • 2012 m. Seime, Konstitucijos salėje, surengtas apskritas stalas „Žodžio laisvės ribų kriminalizavimas Lietuvoje: laimėjimai ir pralaimėjimai žmogaus teisių srityje“.

2017 m. pradėtas įgyvendinti trumpas video žurnalistikos kursas moksleiviams. Kartu su Lietuvos neįgaliųjų forumu atliktas Neįgaliųjų vaizdavimo Lietuvos žiniasklaidos priemonėse tyrimas. Taip pat 2017 m. Lietuvos žurnalistikos centro atstovas pradėjo darbą patariamojoje visuomenės informavimo politikos klausimais Medijų taryboje.

Buvę vadovai

  • Dr. Aurelija Juodytė. Socialinių mokslų daktarė, ryšių su visuomene ekspertė.
  • Dr. Deimantas Jastramskis. Socialinių mokslų daktaras, docentas Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete, mokslininkas.
  • Renita Paleckienė. Ryšių su visuomene ekspertė.
  • Laimonas Tapinas. Žurnalistas, žurnalistikos dėstytojas.

Lietuvos žurnalistikos centro veikla nebūtų tokia sėkminga be plataus bendradarbių tinklo. Daugiau apie mūsų komandą.

Vadovė

Apie mus

Džina Donauskaitė

Lietuvos žurnalistikos centro direktorė Organizacijai vadovauja nuo 2016 m. Buvusi žurnalistė, žiniasklaidos bendradarbė, socialinių mokslų daktarė ir žurnalistikos dėstytoja Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete.