Studijos

Žurnalistika ir šiuolaikinė žiniasklaida

Programos tikslas – supažindinti su šiuolaikinės žiniasklaidos veiklos principais ir funkcijomis, suteikti žurnalistikos teorijos žinių ir ugdyti praktinius įgūdžius, supažindinti su profesinių tikslų siekiančios komunikacijos internete ir socialiniuose tinkluose ypatumais.

Šiuo metu nauja grupė nėra renkama

Ryšiai su visuomene ir rinkodaros komunikacija

Naujosios technologijos lėmė ypatingą informacijos sklaidos greitį ir globalumą. Žinių sklaida nebepaiso valstybių sienų, o klasikinės komunikacijos studijų mokyklos nespėja paskui praktikoje egzistuojančias inovacijas. Komunikacijos taisykles pradeda diktuoti ne tik verslas, bet ir visuomenė, o vienakryptį komunikacijos monologą pakeitė tinklu paremtas polilogas.

Šiuo metu nauja grupė nėra renkama

,,Žurnalistikos laboratorija“ moksleiviams

Unikali galimybė moksleiviams įgauti multimedijų žurnalistikos patirties.

Studijų pradžia: 2021-12-01

Žiniasklaidos mokymai ekspertams

Trys penktadienių vakarai. Tiek mokslininkus ir tyrėjus kviečiame savo laiko skirti viešosios komunikacijos ir bendravimo su žiniasklaida pagrindams gauti. Kursai skirti ypač aukštos kvalifikacijos profesionalams, norintiems aktyviau komunikuoti apie savo mokslinio ar tiriamojo darbo atradimus ir tuo prisidėti prie Lietuvos viešosios erdvės kokybės gerinimo bei didesnio visuomenės informuotumo.

Šiuo metu nauja grupė nėra renkama