2017-11-08

Lietuvos žurnalistikos centro atstovė pradėjo darbą Lietuvos medijų taryboje

Devyniolika skirtingus Lietuvos žiniasklaidos sektorius atstovaujančių organizacijų, universitetų mokslininkų, nevyriausybininkų, LRT, žiniasklaidos fondų ir reguliavimo institucijų delegatų 2017 m. lapkričio 7-ąją dieną rinkosi į pirmąjį Lietuvos Kultūros ministerijos inicijuotą Medijų tarybos posėdį.

Visuomeniniais pagrindais veiksianti Medijų taryba už valstybės visuomenės informavimo politikos koordinavimą atsakingai Kultūros ministerijai patarinės visuomenės informavimo politikos klausimais.

Lietuvos žurnalistikos centrui Medijų taryboje atstovauja jo vadovė dr. Džina Donauskaitė.

„Visuomenės informavimo politikai, o ir žiniasklaidai, pastaruoju metu kyla nemažai iššūkių – inicijuota daug žiniasklaidos veiklą reguliuojančių dokumentų pakeitimų, tačiau nėra visiškai aiškus jų poveikis. Veikia daug interesų grupių, žiniasklaidos reguliavimo institucijų, egzistuoja įvairiausių ir ne visuomet skaidrių žurnalistinės veiklos finansavimo būdų. Visa tai neatneša naudos nei žiniasklaidos publikoms, kurios vis mažiau pasitiki žiniasklaida, nei patiems žurnalistams. Tikimės, kad mūsų balsas bus išgirstas“, – darbo Lietuvos Medijų taryboje prasmę komentavo Lietuvos žurnalistikos centro atstovė.

Pirmojo posėdžio metu išrinkta Medijų tarybos pirmininkė. Ja tapo Vytauto Didžiojo universiteto profesorė dr. Auksė Balčytienė. Tarybos pirmininkės pavaduotoja paskelbta Interneto žiniasklaidos asociacijos vadovė Aistė Žilinskienė.

Šiuo metu Taryba teikia pastabas Kultūros ministerijos parengtam Visuomenės informavimo politikos strateginių krypčių 2018-2021 metams projektui. Projekte akcentuojamos keturios visuomenės informavimo politikos kryptys: koordinuota visuomenės informavimo politika, žurnalistinio turinio kokybė, įvairovė, prieinamumas bei patikimumas visuomenės informavimo aplinka ir tvari valstybės parama bei mokesčių politika.

Tikimasi Medijų tarybos pritarimo pagal pastabas patobulintam dokumentui per artimiausius posėdžius.

Medijų taryba pavasarį planuoja surengti Medijų forumą – žurnalistų, reguliuotojų, tyrėjų konferenciją – skirtą aptarti aktualius žiniasklaidos ir visuomenės informavimo politikos klausimams.