2019-01-16

Smulkių stipendijų programa – Fund For Others

Tikslas: Fund For Others (FFO) skirtas skatinti bendradarbiavimą tarp Baltijos šalių žiniasklaidos atstovų. Programa orientuota į žurnalistus, savo darbe naudojančius nacionalinę ir rusų kalbą bei turinčius puikią idėją žurnalistiniam tyrimui, tačiau nepakankamai įgūdžių, patirties ar finansinių galimybių jam atlikti. Programos uždavinys – suteikti tiriamosios žurnalistikos patirties, orientuotos į tarptautinės svarbos tyrimus ir/arba viešojo intereso gynimą.

Pretendentai bus vertinami nepriklausomos komisijos, sudarytos iš Re:Baltica komandos nario, profesionalaus žurnalisto ar akademiko iš kiekvienos Baltijos šalies ir atstovo iš Baltijos šalių žurnalistinio meistriškumo centro.

Tyrimas turi būti orientuotas į viešojo intereso gynimą, reikšmingas tarptautinei auditorijai. Kitų temos apribojimų nėra.

Komisija vertins projektus pagal šį kriterijų:

Tinkamumas: į stipendiją gali pretenduoti laisvai samdomi žurnalistai ir žiniasklaidos organizacijoms priklausantys žurnalistai. Prie paraiškos turi būti pridėtas raštiškas patvirtinimas iš žiniasklaidos priemonės, kuri yra pasiruošusi publikuoti pabaigtą tyrimą (spaudoje, internete ir/arba televizijoje).

Siūlomas tyrimas privalo siekti atskleisti naują informaciją. Paraiškoje turi būti nurodyta tyrimo svarba Baltijos šalių arba Europos viešajam interesui. Nebaigti, besitęsiantys tyrimai taip pat gali pretenduoti į finansavimą.

Stipendijos dydis: 2019 metais kiekvienai iš Baltijos šalių skiriama 10 tūkst. JAV dolerių. Mažiausia stipendijos suma 500 JAV dolerių, didžiausia – 5 tūkst. JAV dolerių.

Paraiškos teikimo terminas: 2019 metų vasario 15 diena (15.02.2019),

  1. paštu rebaltica@rebaltica.com

Komisijos sprendimas bus priimtas per dvi savaitės po paraiškų pateikimo termino.

Teikiamų tyrimų publikavimo data žiniasklaidos priemonėse turi būti ne vėlesnė nei 2019 metų birželio 30 diena, kad projektas gautų finansavimą. Jei žiniasklaidos priemonė turi mokamą prieigą („paywall“), tyrimas privalo būti išleistas nemokamai praėjus mėnesiui po pirminio publikavimo.

Stipendijos sudėtis: stipendija padengia honorarus, produsavimo, informacijos rinkimo, kelionių išlaidas, vertimo paslaugas, susijusias su tyrimo publikavimu. Stipendija negali padengti išlaidų reikalingai įrangai.

Kalbos: projektas gali būti pristatytas gimtąja, anglų ar rusų kalbomis. Paraiška konkursui rengiama anglų kalba. Tyrimas turi būti publikuojamas nacionaline kalba. Re:Baltica padengs vertimo paslaugų išlaidas bei apmokys ir suteiks redagavimo paslaugas tiems dalyviams, kurių tyrimai bus aktualūs tarptautinei auditorijai.

Paraiškos reikalavimai

 

 

 

 

Teisės aktų laikymasis ir teisinė rizika lieka žurnalisto ir/arba leidėjo atsakomybe.

Su išrinktais dalyviais bus susisiekta ne vėliau kaip 2019 metų vasario 30 dieną. Tam, jog pretendentas gautų finansavimą, dalyviai turės pasirašyti sutartį su Re:Baltica. Pirminis finansavimas bus sudarytas iš pusės gautos stipendijos sumos ir sumokėtas po sutarties pasirašymo. Likusi stipendijos dalis bus suteikta po stipendijos reikalavimų įvykdymo.

Re:Baltica pasilieka teisę savo tinklalapyje dalintis tyrimo teksto ištraukomis ir nuorodomis į tyrimą.