2018-10-03

LŽC lektorių paskaitos Vilniaus regiono bibliotekose

LŽC lektorių paskaitos Vilniaus regiono bibliotekose

Siekdami gerinti visuomenės medijų ir informacinio raštingumo įgūdžius, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus biblioteka, bendradarbiaudama su Lietuvos žurnalistikos centru ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetu sumanė ir parengė projektą „Vilniaus regiono bendruomenės medijų ir informacinio raštingumo ugdymas bibliotekose“.

Projekto metu Lietuvos žurnalistikos centre dėstantys garsūs žurnalistai ir kiti kviestiniai lektoriai  padės Vilniaus regiono gyventojus ugdyti gebėjimus ne tik kritiškai vertinti žiniasklaidą ir atpažinti propagandą, bet ir išmoks efektyviai naudoti informacinius išteklius, vykdyti informacijos paiešką, sužinos apie asmens duomenų saugumo pagrindus internete, susipažins su interneto etika, autorinių teisių problematika.

Spalį prasidedantis projektas tęsis dvejus metus.  Į paskaitas kviečiami visi norintys pagerinti savo informacinio ir skaitmeninio raštingumo įgūdžius. Dalyvavimas visuose projekte numatytuose renginiuose yra nemokamas.

2019 metais projektą planuojama tęsti Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Lazdijų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje. Jose taip pat bus organizuojami medijų ir informacinio raštingumo auditoriniai seminarai bei mokymai. Projektą norima užbaigti Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje, kur sostinės gyventojus taip pat kviesime pagerinti savo skaitmeninio ir medijų raštingumo įgūdžius.

Projektą „Vilniaus regiono bendruomenės medijų ir informacinio raštingumo ugdymas bibliotekose“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Organizacine pagalba talkina Vilniaus apskrities bibliotekų specialistai.