2020-12-10

Atotrūkis tarp moterų ir vyrų ekspertų citavimo žiniasklaidoje vis dar didelis

Atotrūkis tarp moterų ir vyrų ekspertų citavimo žiniasklaidoje vis dar didelis

Lietuvos žiniasklaidos priemonės dažniau cituoja ekspertus vyrus nei moteris – 2020 m. rugpjūčio – spalio mėnesiais moterų eksperčių pasisakymai populiarioje nacionalinėje žiniasklaidoje sudarė tik trečdalį visų ekspertų pasisakymų. Tai parodė Lietuvos žurnalistikos centro atliktas žiniasklaidos monitoringas, kuriuo buvo siekiama atskleisti ekspertų citavimo tendencijas lyčių aspektu.

Bendrai tirtu laikotarpiu ekspertai daugiausia pasisakė Lietuvos bei užsienio politikos aktualijų (užfiksuota daugiau kaip 800 atvejų); ekonomikos, verslo bei finansų (daugiau kaip 550 atvejų) klausimais. Mažiausiai ekspertai buvo cituojami kultūros, technologijų ir mokslo, teisės, paveldosaugos, energetikos, gamtos ir aplinkosaugos temomis – užfiksuota tik po keliolika ar vos kelis ekspertų pasisakymų atvejus.

Visose analizuotose žiniasklaidos priemonėse moterų eksperčių cituojama gerokai mažiau nei vyrų. Lyčių balansas didesnis nušviečiant tokias temas kaip visuomenė, žmogaus teisės, švietimas ir lygios galimybės. Tačiau būtent šios temos žiniasklaidoje pagrindinėse aktualijų rubrikose ar naujienų laidose sulaukia kur kas mažiau dėmesio nei, pavyzdžiui, politikos naujienos, kurias pranešant remiamasi daugiausia ekspertais vyrais.

Atrinktų žiniasklaidos kuriamų laidų ir publikuojamų aktualijų stebėsena bei specialiai Lietuvos žurnalistikos centro organizuotos žiniasklaidos atstovų ir ekspertų apklausos parodė, kad trūksta ekspertų įvairovės. Monitoringo laikotarpiu dažniausiai cituojami ekspertai buvo bankų atstovai ir politologai, o tie patys ekspertai skirtingos žiniasklaidos buvo kalbinami ne vieną kartą. Kiek didesnė ekspertų įvairovė pastebėta visuomeninio transliuotojo LRT kuriamame turinyje – tai susiję ir su gausesne LRT nušviečiama tematika.

Daugiausia ekspertais remiasi LRT grupės žiniasklaidos kanalai (825 citavimai iš 1949). Lyginant medijas – pirmauja radijai (LRT Radijas – 401 kartas, ir Žinių radijas – 276 kartai). Iš analizuotų portalų daugiausia ekspertų cituoja Delfi.lt (241). Mažiausiai ekspertais remiasi komerciniai televizijų kanalai.

Žiniasklaidos monitoringas vyko 2020 m. rugpjūčio – spalio mėnesiais. Jo metu buvo stebimi ekspertų pasisakymai pagrindiniuose šalies naujienų portaluose, atrinktose televizijos ir radijo žinių laidose, spaudos leidiniuose. Projekto metu taip pat buvo surengtos dvi fokusuotų diskusijų grupės, kurių metu analizuoti ekspertų atrankos, ekspertų suinteresuotumo ir motyvacijos bendrauti su žiniasklaida, ekspertų įžvalgų pateikimo ir panašūs aspektai.

Šis monitoringas yra „Experts Media Training“ projekto dalis, įgyvendinama Lietuvos žurnalistikos centro, bendradarbiaujant su LRT ir Švedijos ambasada Vilniuje. Projektą iš dalies remia Švedijos institutas.

Prisidėdami prie Lietuvos žurnalistikos centro vykdomo projekto, LRT žurnalistai padėjo rengti bendravimo su žiniasklaida mokymus ekspertams, dalydamiesi tuo, kaip patraukliai pasiūlyti temas žiniasklaidai, kaip jas pristatyti skirtingose žiniasklaidos medijose, kaip pasiruošti interviu ir pateikti informaciją suprantamai visai visuomenei.

Vykdant projektą taip pat buvo sukurta virtuali žurnalistų bei ekspertų bendruomenė, kuri turėtų padėti žurnalistams išgirsti viešumoje rečiau girdimų ekspertų balsus, analitiškai aptarti svarbias aktualijas ir visuomenei reikšmingus procesus.

Viso projekto metu taip pat buvo vykdomas žiniasklaidos monitoringas – Lietuvos žurnalistikos centras stebėjo, kokius ekspertus cituoja žurnalistai, taip sudarydamas galimybę žurnalistams savikritiškai ir analitiškai patiems pažvelgti į savo darbą.

Tyrimo autoriai