2022-02-14

Nerkime giliau: ką dar galime pasakyti apie ekspertų citavimą?

Nerkime giliau: ką dar galime pasakyti apie ekspertų citavimą?

Stebėsenos metu (nuo 2021 liepos 5 d. iki 2021 gruodžio 15 d.) suskaičiavome 638 cituotų ekspertų ir eksperčių. Iš viso jie pacituoti 1674 žiniasklaidos kūrinių 2340 kartų.  Jei ekspertas buvo cituojamas tame pačiame žiniasklaidos kūrinyje keletą kartų, skaičiavome tai kaip vieną eksperto paminėjimą (citavimą).

Moterys ekspertės visose žiniasklaidos rūšyse (radijuje, TV, spaudoje ir interneto straipsniuose) cituojamos mažiau. Radijui tenka didžioji dalis ekspertų ir eksperčių paminėjimų. Taip pat galima pasakyti, kad moterys ekspertės radijuje minimos net 20% dažniau nei kitose žiniasklaidos priemonėse.

Iš visų suskaičiuotų moterų eksperčių paminėjimų 52% yra radijuje, kai tuo tarpu vyrų ekspertų – 42 % iš visų ekspertų vyrų. Iš visų žiniasklaidoje paminėtų moterų eksperčių 12.5 % yra cituojama skaitmeniniuose straipsniuose, 13 % spaudoje ir 22.5 % televizijoje.

Iš visų vyrų ekspertų citavimų 42% yra radijuje, 17% skaitmeniniuose straipsniuose, 11% spaudoje ir 30% televizijoje.

Nors moterys ekspertės sudaro 29% apskritai visų ekspertų paminėjimų per radiją (beveik ½ vyrų ekspertų paminėjimų), vis dėlto dviems vyrų ekspertų citatoms per radiją tenka viena ekspertės moters citata.

Moterys ekspertės sudaro 20 % ekspertų paminėjimų per televiziją – tai sudaro maždaug 1/4 to, kiek televizijoje cituojami ekspertai vyrai.

Moterys ekspertės sudaro 19 % visų ekspertų paminėjimų skaitmeniniuose straipsniuose (ketvirtadalis vyrų ekspertų paminėjimų) – kitaip tariant, 4 vyrų ekspertų pacitavimams teko 1 ekspertės moters pacitavimas.

Moterys ekspertės sudaro 28,5 % visų ekspertų paminėjimų stebėtoje spaudoje (mažiau nei pusė vyrų ekspertų paminėjimų) – kitaip tariant, vyrai ekspertai spaudos straipsniuose cituojami bent 2 kartus dažniau nei moterys ekspertės.

Dar viena monitoringo metu išryškėjusi tendencija yra ta, kad kai cituojamos ekspertės, paprastai jos cituojamos glausčiau ir trumpiau.

Duomenyse apie rašytinę žiniasklaidą vidutinė moterų eksperčių paminėjimo trukmė žiniasklaidos objekte buvo beveik 25% trumpesnė palyginti su vidutine vyrų ekspertų paminėjimo trukmės dalimi.

O kalbant apie vaizdo ar garso žiniasklaidos kūrinius tendencija priešinga – vidutinė vyro eksperto paminėjimo trukmė žiniasklaidoje buvo maždaug 15 % trumpesnė, palyginti su vidutine moterų eksperčių citavimo trukmės dalimi.

Nepaisant to, ir vaizdo bei garso, ir rašytiniuose žiniasklaidos kūriniuose dominuoja ekspertai vyrai. Iš visų citavimų audiovizualinėje žiniasklaidoje 25% atvejų cituotos moterys, rašytiniuose žiniasklaidos kūriniuose šis procentas buvo 23%. 

Iš 638 monitoringo metu suskaičiuotų ekspertų, 432 atvejais galėjome nustatyti jų išsilavinimą. Duomenų apie tai viešai prieinamuose šaltiniuose neradome 206 ekspertų atveju.

Atsižvelgiant į šiuos mažesnius imties skaičius (432), galime pasakyti, kad vidutiniškai 62,5 % visų ekspertų citavimų yra daktaro mokslo laipsnį turinčių ekspertų. Iš visų suskaičiuotų ekspertų – 59% moterų turi daktaro laipsnį, o daktaro laipsnį turinčių ekspertų vyrų yra 53,5% . Nepaisant to, moterys ekspertės su daktaro laipsniu cituotos rečiau – 50 % buvo turinčios daktaro laipsnį, kai tuo metu iš visų vyrų ekspertų pacitavimų 65 % buvo turintys daktaro laipsnį.

 

Tyrimo autoriai